Wrocław – Kompleks boisk

Central Kort
ul. Głowackiego 35/46
20-060 Lublin

REFERENCJE

Firma Central Kort udziela rekomendacji firmie Multi Set z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
(63-400) przy ul. Południowej 32a, która uczestniczyła w realizacji zdania pn.:

„Remont nawierzchni boisk sportowych w CSWIiCH we Wrocławiu”

Zakres wykonanych robót:

  • Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach wielofunkcyjnych o pow. 2 148,40 m2

Prace zrealizowano w terminie od 14.10.2013 r. do 13.12.2013 r.
Wartość robót: 556 956,40 PLN brutto

Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej oraz
prawidłowo ukończone.

Firma Multi Set jest solidnym i rzetelnym Partnerem, dlatego polecamy ją innym Inwestorom.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Wrocław

Rodzaj obiektu

Kompleks boisk

Podgląd referencji