Moje boisko Orlik 2012

Firma Multi Set jest współwykonawcą kilku kompleksów boisk sportowych realizowanych w ramach rządowego projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wykonaliśmy boiska piłkarskie z nawierzchnią typu trawa syntetyczna oraz wielofunkcyjne boiska poliuretanowe przeznaczone do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa. Powyższe prace wykonaliśmy zgodnie z projektem, wg ściśle wyznaczonych norm jakościowych i sztuką budowlaną, na co posiadamy odpowiednie referencje.

Program „Moje Boisko-Orlik 2012” zakłada budowę w każdej gminie ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczami socjalnymi, które mają być udostępniane dzieciom i młodzieży. Ideą programu jest popularyzacja aktywnego stylu życia, przejawiająca się m.in. w organizowaniu rodzinnych zawodów sportowych czy weekendach ze sportem i turystyką.

Inne oferowane usługi: