Podbudowa dynamiczna

  • stosowana w obiektach zewnętrznych,
  • wykonana z kruszywa kamiennego poprzez układanie i zagęszczanie warstw,
  • przepuszczalna dla wody,
  • stosowana pod boiska piłkarskie z trawy syntetycznej oraz pod nawierzchnie poliuretanowe (m. in. w projekcie „Moje Boisko Orlik 2012”),
  • bardzo odporna na warunki atmosferyczne,
  • charakteryzująca się większą dynamiką niż podbudowa betonowa czy asfaltobetonowa.

Inne oferowane technologie: