Wąbrzeźno – boisko wielofunkcyjne poliuretanowe

Gmina Wąbrzeźno
Ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

REKOMENDACJA

Gmina Wąbrzeźno udziela rekomendacji firmie Multi Set Michał Sipa z Ostrowa Wielkopolskiego, która oferując najkorzystniejszą ofertę została wybrana do realizacji zamówienia pn. Budowa boiska sportowego w Ryńsku o nawierzchni syntetycznej w ramach operacji urządzenie centrum sportowego w Ryńsku.
Przedmiotem zamówienia było kompletne wykonanie boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej.
Zakres robót obejmował w szczególności:

  • budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową typu natryskowego grubości 13 mm na warstwie stabilizującej poliuretanowej grubości 35 mm – 613,11 m2;
  • odwodnienie płyty boiska;
  • ogrodzenie boiska z siatki powlekanej o oczkach 5×5 cm – grubość drutu 2,5 mm po powleczeniu 3,8 mm koloru zielonego, wysokości 1,50 m, w ramkach stalowych na słupkach stalowych w rozstawie co 2,5 m – 62,60 m;
  • zamontowanie piłko chwytów z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym o wysokości 4,0 m, na słupkach grubości minimum 85,5 mm o rozstawie co 2,5 m – 39,20 m;
  • dostawę i montaż kompletnego wyposażenia boisk;
  • budowę chodników wokół boiska z kostki granitowej szarej 4/6 grubości 6 cm – 308,60 m2;
  • budowę pieszo jezdni z kostki granitowej szarej i szaro-rudej 8/11 grubości 8 cm – 297,50 m2;
  • urządzenie pasów zieleni (trawnik) – 322,20.

Ogólna wartość wykonanego zamówienia wyniosła 342 834,36 zł
Zamówienie zostało zrealizowane w terminie tj. od 17.04.2014 r. – 20.08.2014 r.

Zadanie określone zamówieniem zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Wąbrzeźno

Rodzaj obiektu

Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe

Podgląd referencji