Sangrodz – Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw

Gmina Ujazd
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd

REFERENCJE

Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd potwierdza, że Michał Sipa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Multi Set Michał Sipa, z siedzibą: Ostrów Wielkopolski, ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sangrodz” na podstawie umowy nr RIP. 272.1.13.2017 z dnia 04.10.2017r. wykonał bezusterkowo:

  1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (EPDM) i wymiarach 24,0 x 44,0 m wraz z piłkochwytami o wymiarach 22m x 8m.
  2. Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.
  3. Zagospodarowanie terenu: chodniki, zjazd, utwardzenie terenu, miejsca postojowe, ogrodzenie terenu.
  4. Oświetlenie boiska sportowego wielofunkcyjnego.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie całkowitej 626 931,00 (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych.) brutto, wraz z podatkiem od towarów i usług.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Sangrodz

Rodzaj obiektu

Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw

Podgląd referencji