Lipki Wielkie – boisko poliuretanowe w hali namiotowej

AK – BUD Kurant Spółka Jawna
ul. Ścinawska 24
60-176 Poznań

REFERENCJE

Niniejszym informujemy, że firma Multi Set Michał Sipa z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Południowej 32a wzięła udział w realizacji zadania: Rozbudowa bazy rekreacyjno-kulturalnej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lipkach Wielkich wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zakres wykonanych prac:

  • Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie o powierzchni 576 m2,
  • Malowanie linii dyscyplin sportowych,
  • Dostawę oraz montaż sprzętu do koszykówki oraz siatkówki/badmintona.

Prace wykonano w terminie: od 01.04.2014 do 30.04.2014r.

Wartość zadania brutto: 72 326,95 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych 95/100)

Wszystkie roboty budowlane zostały wykonane w sposób profesjonalny z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami prawa.

Współpraca przebiegła bezkonfliktowo, z zachowaniem ustalonych terminów.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Lipki Wielkie

Rodzaj obiektu

Boisko poliuretanowe w hali namiotowej

Podgląd referencji