Lipinki – boisko wielofunkcyjne poliuretanowe

Gmina Lipinki
38-305 Lipinki

REFERENCJE

Wójt Gminy Lipinki poświadcza, że FIRMA Multi Set Michał Sipa z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim była wykonawcą zadania: Ułożenie nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku przy Szkole Podstawowej w Pagorzynie, obejmujące ułożenie nawierzchni poliuretanowej (typu natrysk) w kolorze czerwonym ceglastym o pow. 270 m2 (10m x 27m) na istniejącej podbudowie z tłucznia z obrzeżami z krawężnika.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy wyniosło: 54 120,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100 ).

Termin wykonania: 01.08.2015 – 10.08.2015

Potwierdzamy, że prace zostały wykonane z najwyższa starannością, w ustalonym terminie oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Firma Multi Set Michał Sipa posiada odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie do realizacji tego typu zadań, dlatego polecamy ją innym inwestorom.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Lipinki

Rodzaj obiektu

Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe

Podgląd referencji