Dąbrówno – bieżnia poliuretanowa

Central Kort
ul. Głowackiego 35/46
20-060 Lublin

LIST REFERENCYJNY

Firma Central Kort udziela rekomendacji firmie Multi Set z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim (63-400) przy ul. Południowej 32a jako Wykonawcy bieżni z nawierzchnią
poliuretanową o pow. 442 m2 w ramach realizacji zadania pn.:
Kompleks sportowo- rekreacyjny w miejscowości Dąbrówno
Zakres robót:
– wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni o pow. 442 m2
Prace zrealizowano w terminie od 01.05.2012 r. do 09.05.2012 r.
Wartość robót: 50 000,00 zł PLN brutto
Prace zostały wykonane zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo
ukończone.
Firma Multi Set jest godnym polecenia Wykonawcą, gdyż wykazała się dużym
profesjonalizmem przy realizacji ww. zadania.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Dąbrówno

Rodzaj obiektu

Bieżnia poliuretanowa

Podgląd referencji