Zespół boisk sportowych w Krakowie

Na zlecenie Szkoły św. Rodziny z Nazaretu w Krakowie wybudowaliśmy kompleks boisk sportowych o łącznej powierzchni ponad 2000 m2.

Składa się on z dwóch boisk wielofunkcyjnych do koszykówki i siatkówki oraz jednego boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej lub nożnej oraz kortu tenisowego. Na boiskach wykonana została nawierzchnia poliuretanowa w systemie natryskowym w dwóch kolorach, czerwonym ceglastym oraz zielonym wraz z namalowaniem linii dyscyplin sportowych. Wszystkie boiska ogrodzone i rozdzielone zostały piłkochwytami, które mają za zadanie ograniczenie wydostawania się piłek poza strefę gry i wpadanie na sąsiednie boisko.

Zamontowany został sprzęt do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz tenisa.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Kraków

Rodzaj obiektu

Zespół boisk sportowych

Galeria obiektu