Tomaszów Mazowiecki – boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej

F.H.U. Paweł Zięba
ul. Cezarego 14
97-200 Tomaszów Mazowiecki

REFERENCJE

F.H.U. Paweł Zięba zaświadcza, że firma Multi Set Michał Sipa z Ostrowa Wielkopolskiego, ul. Południowa 32a brała udział w realizacji inwestycji:
„Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej”.

Wartość inwestycji: 184 000,00 brutto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące zł 00/100)

W ramach umowy zrealizowano:

  • Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym, powierzchnia 722,16 m2.
  • Wykonanie linii dyscyplin sportowych.

Termin realizacji: 31.10.2015 – 29.12.2015

Niniejszym potwierdzam, że prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Firma wykazała się dobrą organizacją robót, terminowością oraz profesjonalizmem.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Tomaszów Mazowiecki

Rodzaj obiektu

Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej

Podgląd referencji