Skalmierzyce – boisko wielofunkcyjne i bieżnia

Urząd Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
ul. Ostrowska 8
63-460 Nowe Skalmierzyce

Nowe Skalmierzyce, 37.09.2018 r.

REFERENCJE

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zaświadcza, że firma Multi Set Michał Sipa, ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolski zrealizowała dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od kwietnia 2018 r. do lipca 2018 r. roboty budowlano – instalacyjne na zadaniu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach

Zakres robót obejmował wykonanie boisk wielofunkcyjnego o nawierzchni typu EPDM wraz z wyposażeniem o pow. 1.150,00 m2, bieżni o nawierzchni EPDM o pow. 470 m2 oraz rozbiegu skoczni w dal o nawierzchni typu EPDM o pow. 45,00 m2.

Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła: 875 821,24 zł brutto
Słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden 24/100 brutto.

Prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i zgodnie z zakresem umowy.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Nowe Skalmierzyce

Rodzaj obiektu

Boisko wielofunkcyjne i bieżnia

Podgląd referencji