Niedźwiedź – boisko wielofunkcyjne i parking

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

REFERENCJE

Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
zaświadcza, że
Multi Set Sp. z o.o., ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wlkp.
wykonało na zamówienie tutejszego Urzędu zadanie inwestycyjne pn.:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu”

  • Termin realizacji zamówienia: 17.07.2018 r. – 30.10.2018 r.
  • Całkowita wartość robót: 838 983,00 zł brutto

Zakres robót obejmował między innymi:

  • budowę boiska wielofunkcyjnego – 1056 m2
  • budowę skoczni do skoku w dal – 89,52 m2
  • dostawę oraz montaż sprzętu sportowego
  • wykonanie powierzchni utwardzonych – 972,19 m2
  • wykonanie piłkochwytów – 92 mb
  • wykonanie ogrodzenia panelowego – 79,26 mb

Miasto i Gmina Ostrzeszów potwierdza należyte wykonanie zadania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. Roboty zostały wykonane fachowo i terminowo według zawartej umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przedsiębiorstwo cechuje dobra organizacja robót, siada właściwą bazę sprzętową. Dysponuje kadrą techniczną, która w pełni gwarantuje prawidłową realizację zadań.

Niniejsze poświadczenie wydaje się celem przedłożenia w ofertach przetargowych dla innych Inwestorów na prośbę Wykonawcy.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Niedźwiedź

Rodzaj obiektu

Boisko wielofunkcyjne, parking

Podgląd referencji