Kraków – kompleks boisk wielofunkcyjnych

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlanym De-Ka-Bud
ul. Na Grządkach 16, 30-421 Kraków

REFERENCJE

Witold Kiełtyka Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlanym De-Ka-Bud, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Grządkach 16 zaświadcza, że firma:
Multi Set
ul. Południowa 32a
63-400 Ostrów Wielkopolski

Była wykonawcą prac budowlanych w ramach realizacji inwestycji Katolickiego Centrum Edukacyjnego budowy szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz boiskami sportowymi w Krakowie, przy ul. Stelmachów 137 . W ramach inwestycji zrealizowano:

  • Wykonanie boisk sportowych, dwukolorowych o nawierzchni poliuretanowej, powierzchnia 2028 m2,
  • Malowanie linii dyscyplin sportowych,
  • Dostawa i montaż sprzętu sportowego,
  • Wykonanie ogrodzenia,
  • Wykonanie piłkochwytów wokół boisk wys. 6 m,
  • Wykonanie piłko chwytów na sali gimnastycznej,
  • Wyposażenie i zamontowanie sprzętu sportowego oraz trybun na sali sportowej.

Prace wykonano w terminie: 01.05.2016 – 31.05.2016

Wartość brutto inwestycji wyniosła: 3 105 740,52 zł / słownie: trzy miliony sto pięć tysięcy siedemset czterdzieści złote i 52 grosze/.

Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Firma Multi Set Michał Sipa jest partnerem godnym polecenia, jako wiarygodny i doświadczony wykonawca obiektów sportowych, którego polecamy innym Inwestorom.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Kraków

Rodzaj obiektu

Kompleks boisk wielofunkcyjnych

Podgląd referencji