Komarówka – Moje boisko Orlik 2012

Central Kort
ul. Głowackiego 35/46
20-060 Lublin

REFERENCJE

Firma Multi Set, ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wielkopolski, jako Podwykonawca firmy
Central Kort z siedzibą w Lublinie (20-869) przy ul. Sądeckiej 6, uczestniczyła w realizacji zadania
inwestycyjnego pn.:
Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012
w Komarówce Podlaskiej
Zakres prac obejmował:
– Budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni 1860 m2,
– Budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 613,11m2.
Prace zostały wykonane w terminie od 26.08.2011 r. do 17.11.2011 r.
Wartość inwestycji wyniosła 824.962,23 PLN brutto.
Roboty budowlane zostały wykonane w terminie, zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej
oraz prawidłowo ukończone.
Firma Multi Set posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz wykwalifikowaną kadrę, dlatego
polecamy ją innym Inwestorom.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Komarówka Podlaska

Rodzaj obiektu

Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne poliuretanowe.

Podgląd referencji