Bronów – Boisko piłkarskie trawa sztuczna

Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

REFERENCJE

dla
Multi Set Sp. z o.o.
ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wlkp.

Miasto i Gmina Pleszew z/s ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew poświadcza, że firma Multi set Sp. z o.o. z/s ul. Południowa 32a, 63-400 Ostrów Wlkp. W okresie od 19.06.2018r. do 28.09.2018r. wykonała dla Miasta i Gminy Pleszew ”Budowę boiska w Bronowie”.

Zakres robót obejmował:

  • Wykonanie boiska sportowego o wymiarach 48,00 x 26,00m, o nawierzchni z trawy syntetycznej z wymalowaniem pól do piłki nożnej oraz siatkówki.
  • Wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej 2 szt. – 5m x 2m i 1 kpl. do koszykówki (demontowane słupki do siatkówki, siatka).
  • Wykonanie opaski wokół boiska z kostki betonowej o pow. 154 m2.
  • Wykonanie piłkochwytów o wysokości 6 m wokół boisk.
  • Montaż elementów małej architektury tj.: ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery na 8 stanowisk.

Łączna wartość robót wyniosła: 534 459,60 zł brutto.

Poświadczam, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zgodnie z podpisaną umową.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Bronów

Rodzaj obiektu

Boisko piłkarskie, trawa sztuczna

Podgląd referencji