Borek Wielkopolski – kort tenisowy poliuretanowy

Gmina Borek Wielkopolski
Rynek 1
63-810 Borek Wielkopolski

Referencje

Gmina Borek Wielkopolski potwierdza, że:

Firma Multi Set Michał Sipa z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Południowej 32A, była w okresie od 18 czerwca 2014 r. do 2 września 2014 r. generalnym wykonawcą robót budowlanych związanych z

„Budową kortu tenisowego w miejscowości Borek Wielkopolski”

Zakres robót obejmował:

  • budowę kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej
  • przeniesienie istniejącego placu zabaw
  • budowę oświetlenia kortu tenisowego
  • utwardzenie terenu wokół kortu
  • wykonanie piłkochwytów

Wartość robót wykonanych przez firmę Multi Set Michał Sipa wyniosła brutto: 362 165,46 zł
(trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych zł 46/100)

Prace zostały wykonane należycie, starannie, terminowo i bez uwag. Firma wykazała się dobrą organizacją pracy i fachowością.
Rekomendujemy firmę Multi Set Michał Sipa z Ostrowa Wielkopolskiego, jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji inwestycji.

Szczegóły obiektu

Lokalizacja

Borek Wielkopolski

Rodzaj obiektu

Kort tenisowy poliuretanowy

Podgląd referencji